تبلیغات

  • www.dustaan.com همسر با حجاب و پرچم دار کشف حجاب! + تصاویر همسر با حجاب و پرچم دار کشف حجاب! + تصاویر

    آتاتورک که خود از بزرگترین دشمنان حجاب در دنیای سکولار است همسری داشت که همیشه در انظار عمومی با حجاب ظاهر می شد. این زن مقید بود همواره با حجاب در انظار ظاهر شود.