تبلیغات

  • www.dustaan.com سکته آقای وزیر بهداشت در یک مسابقه +عکس سکته آقای وزیر بهداشت در یک مسابقه +عکس

    سلیم شاکر وزیر بهداشت تونس در مسابقه ای که با هدف کمک به انجمن مبارزه با بیماری سرطانی برگزار شده بود دچار سکته قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. العالم: سلیم شاکر وزیر بهداشت تونس هنگام مشارکت در مسابقه دو ماراتن برای کمک به انجمن مبارزه با بیماری سرطان دچار عارضه […]