تبلیغات

  • www.dustaan.com اگر این نشانه ها را دارید، سکته مغزی در راه است! اگر این نشانه ها را دارید، سکته مغزی در راه است!

    سکته مغزی از آن دست بیماری‌هایی است که به یکباره فرد را مبتلا می‌کند و تا بخواهید بجنبید همه چیز تمام شده است. تازه بعد از سکته است که متوجه می‌شوید چه شده و چه عوارضی را باید تحمل کنید. اکثر افرادی که سکته مغزی کرده‌اند، عنوان می‌کنند که همه چیز در عرض چند دقیقه […]