تبلیغات

  • www.dustaan.com مردان دو برابر زنان سکته قلبی میکنند مردان دو برابر زنان سکته قلبی میکنند

    مردان به دلیل مصرف دخانیات ، مشروبات الکی و نداشتن تحرک کافی و استرس ، دوبرابر زنان سکته قلبی می کنند.   رئیس انجمن قلب و عروق ایران با بیان اینکه مردان به طورمعمول دو برابر زنان گرفتار سکته های قلبی می‌شوند، اظهار کرد: مردان به دلیل استعمال بیشترسیگار، مصرف مشروبات الکلی ونداشتن تحرک کافی […]