تبلیغات

  • رفتارهای نامناسب با پرستاران
    ماجرای سیلی خوردن پرستار زن از اقای دکتر

    ماجرای برخوردهای نامناسب با پرستاران، دوباره خبرساز شد. سازمان نظام پرستاری اخیرا از برخورد خشونت آمیز با دو پرستار از سوی پزشکان در شهرهای تهران و بابل خبر داد و وزارت بهداشت هم تاکید می‌کند که اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات این وزارتخانه به صورت جدی در حال پیگیری ماجراست. “ع. ج” پرستار بخش […]