تبلیغات  • www.dustaan.com ماجرای سیلی خوردن پرستار زن از اقای دکتر
    رفتارهای نامناسب با پرستاران
    ماجرای سیلی خوردن پرستار زن از اقای دکتر

    ماجرای برخوردهای نامناسب با پرستاران، دوباره خبرساز شد. سازمان نظام پرستاری اخیرا از برخورد خشونت آمیز با دو پرستار از سوی پزشکان در شهرهای تهران و بابل خبر داد و…