تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر : قیمت های نجومی یک سوپرمارکت آنلاین تصاویر : قیمت های نجومی یک سوپرمارکت آنلاین

    با وجود اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با صدها مشکل اعم از نبود بازرس، ضعف قانون و همکاری نکردن دستگاه های مسئول برای برخورد با متخلفین روبرو است با ایجاد مشاغل اینترنتی ابعاد جدیدی از تخلفات در برابر تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. از شاه میگوی ۱۶۰ هزار تومانی تا خرمالوی ۱۵ هزار تومانی از قیمت […]