تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس; شتری موهای خبرنگار زن جوان را در حین پخش زنده خورد! عکس; شتری موهای خبرنگار زن جوان را در حین پخش زنده خورد!

    مجله انلاین دوستان : این خبرنگار كه برای تلویزیون محلی ایالت «ویرجینیا» كار میكند در مصاحبهای با شبكه خبری NBC12 خاطرنشان كرد: درحال فیلمبرداری و اجرای زنده در منطقه «ریچموند» بودیم كه ناگهان احساس كردم شتری كه در آخور قرار داشت موهای من را به دهان گرفته و مشغول خوردن آنهاست. عکس; شتری موهای خبرنگار […]