تبلیغات

  • www.dustaan.com اولین گاف خانم نخست‌ وزیر در اولین روز کار اش! +فیلم اولین گاف خانم نخست‌ وزیر در اولین روز کار اش! +فیلم

    “ترزا می”  نخستین روز نخست وزیری خود در انگلیس، را با یک سوتی جالب شروع کرد! ترزا می، امروز پس از آن که رسماً نخست وزیری انگلیس را به عهده گرفت، هنگام خروج از ساختمان نخست وزیری در خیابان داونینگ، در مقابل خیل خبرنگاران و عکاسان، دست و پای خود را گم کرد و به […]