تبلیغات

  • www.dustaan.com در زمان خواستگاری چه سوال هایی بپرسیم؟! در زمان خواستگاری چه سوال هایی بپرسیم؟!

    پسر خوب بودن و دختر خوب بودن صرفاً برای داشتن یک زندگی مناسب و ایده ال کافی نیست! پیش از مراسم خواستگاری باید سوال هایی بپرسید تا به کمک آن بتوانید به هماهنگی بهتری برسید. اصلی ترین سوال شاید این موضوع باشد که چرا تصمصم به ازدواج گرفته اید؟! هدف شما از ازدواج چیست؟ در […]