تبلیغات  • www.dustaan.com اختلاف اعتقادی چقدر در ازدواج مهمه؟ اختلاف اعتقادی چقدر در ازدواج مهمه؟

    سؤال: چند جلسه با دخترخانمی جهت ازدواج صحبت کردم. بنده آدم معتقدی هستم، ولی متأسفانه در مسئله دینی و اعتقادی، اختلاف اساسی میان ما وجود دارد. آیا این اختلاف عقیده…