تبلیغات

  • www.dustaan.com ناگفته هایی درباره سوالات جنسی خواستگاری ناگفته هایی درباره سوالات جنسی خواستگاری

    مراسم خواستگاری و سوالاتی که در آن پرسیده می شود اهمیت بسیار بالایی دارد، کسانی که در این جلسه سوالات مهم و اساسی را به درستی پرسیده اند زندگی زناشویی موفقی دارند و هر چه به این سوالات کمتر اهمیت بدهند زندگی موفقی نخواهند داشت.  مطرح کردن سوالات جنسی در مراسم خواستگاری مجله دوستان : […]