تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویری بسیار جالب از سواری گرفتن از یک خوک! تصاویری بسیار جالب از سواری گرفتن از یک خوک!

    مجله انلاین دوستان : کشاورز 68 ساله چینی بعد از بیماری که راه رفتن را برایش دشوار کرده بود سوار بر خوک شد و از خیابان‌ها گذر کرد. در حین حرکت خوک از کاهوهای اطراف جاده انرژی تازه‌ای می‌گرفت