تبلیغات

  • www.dustaan.com سواری گرفتن پلیکان خسته از مامور محیط زیست! +تصاویر سواری گرفتن پلیکان خسته از مامور محیط زیست! +تصاویر

    یک پلیکان خسته که جان خود را با راه رفتن در کنار اتوبان به خطر انداخته بود توسط یک مأمور گشت اتوبان به یک سواری رایگان دعوت شد. این پلیکان خسته در حال قدم زدن در کنار اتوبان شلوغ بود که وقتی مأمور گشت اتوبان آن را دید سعی کرد که او را به مقصد […]