تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: رسم عجیب دختران و زنان در هاوایی! عکس: رسم عجیب دختران و زنان در هاوایی!

    طبق سنتی قدیمی در هاوایی، خانمهایی که گل بر پشت گوش چپ خود میگذارند ازدواج کرده اند ولی دخترانی که گل را پشت گوش راست خود میگذارند مجرد هستند و پیشنهاد ازدواج دادن به آنها مانعی ندارد.