تبلیغات

  • عکس/ کودکی که تصویر جسدش جهان را تحت تاثیر قرارداد

    مجله انلاین دوستان :   عبدالله کردی مرد سوری که به قصد پناهندگی از سوریه عازم کانادا یا مقصدی امین بود از ساحل ترکیه به سوی سواحل یونان عزیمت کرد اما قایق کوچک دچار توفان شد و دو کودک و همسرش مردند.عکس جسد یک کودک که به ساحل ترکیه رسید امروز قلب جهانیان را آزرده کرده […]