تبلیغات  • www.dustaan.com پدر اراکی در فروش ۳ قلوهایش ناکام ماند! پدر اراکی در فروش ۳ قلوهایش ناکام ماند!

    سرپرستی سه‌ قلوهایی که پدرشان در اقدامی احمقانه قصد فروش آنها را داشت، به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد. هفته گذشته سه دختر سه‌قلو در یکی از بیمارستان‌های شهر اراک…