تبلیغات

  • www.dustaan.com ممنوعیت سه طلاقه کردن زنان در هندوستان ممنوعیت سه طلاقه کردن زنان در هندوستان

    دولت هند قصد دارد با ارایه درخواستی جدید به دادگاه عالی رتبه این کشور ، با تصحیح قانون ازدواج، رسم سه طلاقه کردن زنان مسلمان را از میان بردارد. به گزارش  میزان، براساس سنتی که در بین تعدادی از مسلمانان هند رایج است ، مرد تنها با گفتن سه بار کلمه طلاق،بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت […]