تبلیغات

  • www.dustaan.com سه حیوانی که از زمان دقیق مرگ خود خبر دارند! سه حیوانی که از زمان دقیق مرگ خود خبر دارند!

    مجله انلاین دوستان : هوشیاری در مورد مرگ یک پدید.ه روانشناسی است که تا مدتها تصور میشد تنها در انسانها وجود دارد به این مفهوم که جانداران دیگر غیر از انسان متوجه لحظات پایانی عمر خود و هم نوعان خود نمی شوند و طبیعتا عکس العمل خاصی در این لحظات ار خود بروز نمیدهند. تحقیقاتی […]