تبلیغات  • www.dustaan.com سهم بانوان ایرانی از اشتغال چقدر است؟ سهم بانوان ایرانی از اشتغال چقدر است؟

    با وجود همه تلاش ها، اما نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. سال ۱۳۹۲، وقتی قرار…