تبلیغات  • www.dustaan.com نحوه تعیین سهمیه بنزین اعلام شد نحوه تعیین سهمیه بنزین اعلام شد

    معاون وزیر نفت با اشاره به اکراه وزارت نفت از دو نرخی کردن بنزین تصریح کرد که سقف مصرف بنزین به گونه‌ای تعیین می‌شود که کمتر نیاز به رجوع به…