تبلیغات

  • www.dustaan.com باک های ماشینتان را پر کنید بنزین تا 29 اسفند گران خواهد شد! باک های ماشینتان را پر کنید بنزین تا 29 اسفند گران خواهد شد!

    مجله انلاین دوستان : یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت یارانه کارگران را در سال آینده قطع نمی‌کند، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار زیر بار افزایش دستمزد کمتر از 30 درصد نخواهند رفت. محمدرضا بقاییان به تشریح جزییات جلسه شب گذشته شورای عالی اشتغال پرداخت و گفت: در جلسه دیشب […]