تبلیغات

  • www.dustaan.com بهترین سن بارداری چه زمانی است؟ بهترین سن بارداری چه زمانی است؟

    یکی از مهم ترین عوامل داشتن یک دوره بارداری خوب ، سن بارداری است. تمام خانم ها هنگام تولد در حدود یک ملیون تخمک دارند که به مرور زمان تا رسیدن به سن بلوغ این تعداد تخمک به سیصد هزار عدد کاهش می یابد. اما از همین سیصد هزار عدد فقط سیصد عدد از این […]