تبلیغات

  • www.dustaan.com مادر ۱۲ ساله و فرزند یک ماهه!
    روزنامه خراسان نوشت :
    مادر ۱۲ ساله و فرزند یک ماهه!

    مجله انلاین دوستان :  ازدواج در قانون تعریف و برای آن سن خاصی درنظر گرفته شده است. برای دختران، ١٣ سال و پسران، ١۵ سال. با این وجود ازدواج هایی شکل می گیرد که زیر سن قانونی است. ازدواج های پنهانی به دور از چشم قانون به دور از هر گونه ثبت و سند محضری. در خانه باز […]