تبلیغات  • www.dustaan.com روابط جنسی در ایران و سن شروع آن روابط جنسی در ایران و سن شروع آن

    مجله انلاین دوستان :   براساس یافته‌های پژوهش گسترده سازمان بهزیستی درباره کودکان کار و خیابان، کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند. میانگین درآمد این کودکان ٢٣هزارتومان در…