تبلیغات

  • www.dustaan.com سن و سال زنان «تن فروش» در ایران سن و سال زنان «تن فروش» در ایران

    بر اساس امار موجود, ۹۰ درصد علت فرار دختران از خانه مربوط به مشکلات خانواده بوده و تنها ۱۰ درصد دیگر به عوامل بیرونی مربوط می شود. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: مطالعاتی که در ایران درباره فرار دختران انجام شده نشان می‌دهد ۹۰ درصد علت فرار دختران در خانه است و تنها ۱۰ درصد […]