تبلیغات  • www.dustaan.com بهترین سن برای بارداری کدام است؟ بهترین سن برای بارداری کدام است؟

    بهترین سن برای بارداری معمولا 25 و 26 سالگی است. در این سن اکثر عوارض بارداری کاهش پیدا می کند و معمولا بارداری به صورت طبیعی ادامه می یابد. مجله…