تبلیغات

  • www.dustaan.com سن گرایش به مواد مخدر و ارتباطات نامتعارف در ایران به ۱۳ سال رسید سن گرایش به مواد مخدر و ارتباطات نامتعارف در ایران به ۱۳ سال رسید

    عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سن گرایش به مواد مخدر و ارتباطات نامتعارف مطابق آمارهای گزارش شده به ۱۳ سال رسیده افزود: موضوعات بیان شده واقعیت تلخ جامعه امروز است و با انکار قطعا قابل درمان نخواهد بود. عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران سن […]