تبلیغات

  • www.dustaan.com برای ازدواج و بچه دار شدن چه سنی مناسب است؟ برای ازدواج و بچه دار شدن چه سنی مناسب است؟

    افرادی که در فکر ازدواج هستند نباید تحت تاثیر عواملی چون پول، مقام اجتماعی، مقام علمی و… سن همسر آینده خود را نادیده بگیرند. دوم از جنبه فیزیولوژیکی که علاوه بر جنبه های روانی، ارضای غرائز جنسی خود مسئله مهمی است. بنابراین چنین ازدواجی به هیچ وجه فرجام خوبی نخواهد داشت و پایانش فساد و انحراف یا دلمردگی […]