تبلیغات

  • www.dustaan.com تفاوت سن ازدواج در ایران طی50سال گذشته +عکس تفاوت سن ازدواج در ایران طی50سال گذشته +عکس

    در این مطلب آماری از تفاوت سن ازدواج در ایران در در ۵۰ سال اخیر را مشاهده می کنید. جامعه > خانواده – روزنامه دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.   تفاوت سن ازدواج در ایران طی۵۰سال گذشته