تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر: وزن این مرد ۲۶۷ کیلوگرم است! تصاویر: وزن این مرد ۲۶۷ کیلوگرم است!

    مرد ۳۹ ساله پاکستانی به دلیل وزنه بالای خود قادر به حرکت و تکلم نیست و دو ماهی است که قادر به خوردن و نوشیدن چیزی نیست … وزن فوق العاده سنگین این مرد که توان حرکت یا صحبت کردن را از او گرفته است پزشکان را به تعجب واداشته است. او ۲۶۷ کیلو وزن […]