تبلیغات  • www.dustaan.com تصویری از ملکه مارهای جهان! تصویری از ملکه مارهای جهان!

    آناکوندا سمی نیست ولی قربانیان خود را با پیچیدن بدن به دور آنها و درهم فشردن می‌کشد. درازای بدن این خزنده بین هشت تا یازده متر است. ازلحاظ وزن سنگین…