تبلیغات

  • www.dustaan.com سنگال تا ظهر امروز به دیکتاتور گامبیا فرصت داد! سنگال تا ظهر امروز به دیکتاتور گامبیا فرصت داد!

     دولت سنگال تا ظهر امروز جمعه به رئیس جمهور سابق گامبیا فرصت داده است؛ تا هرچه سریعتر قدرت را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سنگال که هم اکنون در خاک گامبیا به سر می برد تا ظهر جمعه به یحیی جامه فرصت داده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری احترام گذاشته و قدرت را […]