تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: سند شش دانگ یک الاغ! عکس: سند شش دانگ یک الاغ!

    سند زیر جزء قدیمی ترین اسنادی است که در کشورمان صادر شده است، این سند در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی صادر شده و متعلق به یک الاغ است!