تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: این دختر ۱۹ ساله هر ۲۴ ساعت یکبار حافظه‌ اش پاک می‌ شود! عکس: این دختر ۱۹ ساله هر ۲۴ ساعت یکبار حافظه‌ اش پاک می‌ شود!

    دختری ۱۹ ساله به دلیل ابتلا به یک بیماری بسیار نادر، حافظه اش قادر نیست تا بیشتر از ۲۴ ساعت خاطرات را ضبط کند! بنابراین هر ۲۴ ساعت یکبار حافظه اش پاک می شود. یک دختر ۱۹ ساله بخاطر بیماری عجیبش به شهرت رسیده است چرا که این دختر هر ۲۴ ساعت حافظه اش پاک […]