تبلیغات  • www.dustaan.com تصاویری عجیب از انسان های شاخ دار! تصاویری عجیب از انسان های شاخ دار!

    در سراسر جهان انسانهای بسیار به سندروم اسب شاخ دار مبتلا هستند، در این سندروم ، در فرد مبتلا ضایعه‌ای به شکل شاخ بر روی سرش رشد میکند. یکی از…