تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویری زیبا از پرواز سنجاب‌ های پرنده تصاویری زیبا از پرواز سنجاب‌ های پرنده

    سنجاب های پرنده برعکس نامشان به هیچ وجه قادر به پرواز نیستند. این سنجاب ها بر خلاف نامشان پرواز نمی کنند بلکه در واقع پرشگران بسیار ماهری هستند. آنها از شاخه درختی به شاخه دیگر پریده و در هوا شناور می شوند.