تبلیغات

  • www.dustaan.com بلیت دو میلیون تومانی برای شنیدن سخنرانی علی دایی در یک سمینار! بلیت دو میلیون تومانی برای شنیدن سخنرانی علی دایی در یک سمینار!

    مجله انلاین دوستان : یک سمینار در تهران تحت عنوان بازاریابی، فروش و مدیریت کسب وکار که گویا قرار است طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار ‌شود، در تبلیغات خود مدعی شده در این سمینار علی دایی حضور می یابد و حتی جالب تر اینکه یکساعت(!) در مورد سوژه […]