تبلیغات  • www.dustaan.com لوکوموتیوران قطار سمنان –مشهد لوکوموتیوران قطار سمنان –مشهد

    لوکوموتیوران قطار سمنان – مشهد که پس از حادثه متواری شده بود. با شناسایی محل اختفایش ، بازداشت شده و روانه زندان شد. دادستان سمنان گفت: در ادامه رسیدگی به…