تبلیغات  • www.dustaan.com عکس: «سمسام خان» به شهر قزوین رسید عکس: «سمسام خان» به شهر قزوین رسید

    توله ببر نر بنگالی که چندی پیش در یکی از خیابان های مشهد مشاهده شده بود سرانجام برای نگهداری به باغ وحش قزوین منتقل شد. سازمان حفاظت محیط زیست هنوز…