تبلیغات

  • www.dustaan.com خداداد عزیزی اولین سمت رسمی خود را پذیرفت! خداداد عزیزی اولین سمت رسمی خود را پذیرفت!

    خداداد عزیزی فوتبالیست پیشکسوت ایران برای اولین بار یک سمت رسمی در ورزش کشورمان را عهده دار شد… خداداد عزیزی اولین پست رسمی خود را در ورزش کشورمان را پذیرفت. او به عنوان مشاور عالی محمدمهدی برادران رئیس هیأت فوتبال استان خراسان رضوی انتخاب شد. خداداد عزیزی تاکنون سمت رسمی را در ورزش کشور نداشته […]