تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس/ بازگشت مجری سمت خدا عکس/ بازگشت مجری سمت خدا

    مجله انلاین دوستان : نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا که هفته گذشته در اعتراض به تغییر تهیه کننده “سمت خدا” با این برنامه خداحافظی کرده بود، امروز یک بار دیگر به عنوان مجری با تهیه کنندگی مناجاتی مهمان خانه‌های مردم شد.

  • www.dustaan.com عکس/ مجری جدید برنامه «سمت خدا» عکس/ مجری جدید برنامه «سمت خدا»

    مجله انلاین دوستان : عکس/ مجری جدید برنامه «سمت خدا»