تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس/ قهرمان کشتی جهان برای امرار معاش سمبوسه فروشی میکند! عکس/ قهرمان کشتی جهان برای امرار معاش سمبوسه فروشی میکند!

    مجله انلاین دوستان :   این قهرمان جهان مجتبی مرادی نام دارد و پنج سال است برای دزفول شهر زادگاهش در رقابت های جهانی و کشوری در رشته کشتی مقام آوری کرده است. این ورزشکار قهرمان و مستعد اما برای برآورده کردن نیازهای مالی اش در میدان بارفروشان دزفول سمبوسه فروشی می کند. او می گوید […]