تبلیغات  • www.dustaan.com تصاویر: عروس جنجالی خاندان سلطنتی تصاویر: عروس جنجالی خاندان سلطنتی

    پرنس “کارل فیلیپ”  ۳۷ ساله و همسرش “سوفیا هلکویست” ۳۱ ساله که سال گذشته مراسم عروسی خود را برگزار کردند پس از زوج سلطنتی بریتانیا دومین زوج مشهور اروپا شناخته…