تبلیغات

  • www.dustaan.com اگر سلامت قلبتان مهم است سیگار نکشید اگر سلامت قلبتان مهم است سیگار نکشید

    سیگار کشیدن با ضخیم کردن دیواره قلب و کاهش توانایی این اندام در پمپاژ خون، به آن آسیب می زند. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سیگار کشیدن با ضخیم کردن دیواره قلب و کاهش توانایی این اندام در پمپاژ خون، به آن آسیب می زند. دلایل متعددی برای ترک مصرف سیگار وجود دارد، […]

  • www.dustaan.com فلفل قرمز به سلامت قلب کمک می کند فلفل قرمز به سلامت قلب کمک می کند

    به گفته کارشناسان تغذیه، افزودن ادویه به غذا، به خصوص گرد فلفل قرمز می تواند به تقویت سلامت قلب و دوری از بیماری های قلبی کمک کند. شماری از مطالعات نشان می دهند فلفل قرمز می تواند ماهیچه های قلب را س الم و قوی نگه دارد. به گفته محققان، مصرف فلفل قرمز هیچ تاثیر […]