تبلیغات

  • www.dustaan.com مهمترین راه برای داشتن عمر طولانی چیست؟ مهمترین راه برای داشتن عمر طولانی چیست؟

    یک مطالعه نشان می دهد عمر طولانی تر همراه با حفظ توانمندی در دوران کهنسالی، اغلب منحصر به افرادی است که از سبک زندگی سالم پیروی می کنند. بزرگسالانی که از رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی منظم پیروی می کنند، اندام و اندازه دور کمر متناسبی دارند و از سیگار کشیدن پرهیز می کنند، […]