تبلیغات

  • www.dustaan.com استفاده از گوشت سگ در کبابی ها! +تصاویر استفاده از گوشت سگ در کبابی ها! +تصاویر

    در کشور کره جنوبی، استفاده از گوشت سگ در رستوران ها بسیار رایج است! سالانه چیزی در حدود ۲/۵ میلیون سگ بخت برگشته سلاخی شده و غذای مردم این کشور می شود! صنعت بی رحم و غیر قانونی کشتار سگ در کره جنوبی، سالانه ۲٫۵ میلیون سگ بیچاره را تکه تکه کرده و درون بشقاب […]