تبلیغات

  • www.dustaan.com به لطف عربستان: انگلیس دومین صادرکننده سلاح در جهان است! به لطف عربستان: انگلیس دومین صادرکننده سلاح در جهان است!

    به لطف عربستان سعودی اکنون انگلیس با پیشی گرفتن از کشورهایی نظیر چین و روسیه … بعد از امریکا در رتبه دوم صادر کننده های صلاح نظامی جهان قرار دارد … انگلستان پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شناخته می شود. برای چندمین سال پیاپی، انگللیس در صادرات سلاح از چین، فرانسه […]