تبلیغات  • www.dustaan.com سقوط برجام در صورت رکود اقتصادی در ایران سقوط برجام در صورت رکود اقتصادی در ایران

    با توجه به نوسان‌های ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اگر ایران رونق اقتصادی مورد نظر از برجام را شاهد نباشد، توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در خطر سقوط…