تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویری جالب از ترسناک ترین ترن هوایی جهان! تصاویری جالب از ترسناک ترین ترن هوایی جهان!

    ترسناک‌ترین سقوط در جهان متعلق به ترن هوایی تاکابیشا در پارک فوجی-کیو هایلند ژاپن است. ترسناک‌ترین سقوط در جهان متعلق به ترن هوایی تاکابیشا در پارک فوجی-کیو هایلند ژاپن است. ۳۷ متر ارتفاع سقوط تنها برای بی‌باک‌ترین کسانی است که سوار ترن می‌شوند.