تبلیغات

  • www.dustaan.com تعداد سقط جنین غیر قانونی درکشور ۲۸ برابر قانونی! تعداد سقط جنین غیر قانونی درکشور ۲۸ برابر قانونی!

    اگر واقعا نظارت‌ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی ۲۸ برابر سقط قانونی شود؟   نامه نگاری میان ۱۲۰ پزشک و وزارت بهداشت ادامه دارد؛ چنان‌که روز گذشته ۱۲۰ پزشکی که پیش از این نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و نسبت به آمار تکان […]